Privatumo politika

Šioje „Restobaro Eldorado” (toliau – mes, mums arba mūsų) privatumo politikoje aprašoma, kaip ir kodėl galime rinkti, saugoti, naudoti ir (arba) bendrinti (toliau – tvarkyti) jūsų informaciją, kai naudojatės mūsų paslaugomis (toliau – paslaugos), pvz., kai:

  • Lankotės mūsų svetainėje https://eldoradobaras.lt arba bet kurioje mūsų svetainėje, kurioje yra nuoroda į šį privatumo pranešimą
  • Bendraujate su mumis kitais susijusiais būdais, įskaitant bet kokius pardavimus, rinkodarą ar renginius

Turite klausimų ar rūpesčių? Perskaitę šį privatumo politiką, suprasite savo privatumo teises ir pasirinkimus. Jei nesutinkate su mūsų politika ir praktika, nesinaudokite mūsų paslaugomis. Jei vis dar turite kokių nors klausimų ar rūpesčių, susisiekite su mumis el. paštu info@eldoradobaras.lt.

Pagrindinių punktų santrauka

Šioje santraukoje pateikiami pagrindiniai mūsų privatumo pranešimo punktai, tačiau daugiau informacijos apie bet kurią iš šių temų galite rasti po santraukos.

Kokią asmeninę informaciją tvarkome? Kai lankotės mūsų svetainėje, galime tvarkyti asmeninę informaciją, priklausomai nuo to, kaip sąveikaujate su mumis ir svetainėje pateikiamomis paslaugomis, kokius pasirinkimus darote ir kokiomis funkcijomis naudojatės.

Ar tvarkome kokią nors neskelbtiną asmeninę informaciją? Mes netvarkome neskelbtinos asmeninės informacijos.

Ar gauname kokią nors informaciją iš trečiųjų šalių? Jokios informacijos iš trečiųjų šalių negauname.

Kaip tvarkome jūsų informaciją? Jūsų informaciją tvarkome, kad galėtume teikti, tobulinti ir administruoti savo paslaugas, bendrauti su jumis, užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui bei laikytis įstatymų. Jūsų sutikimu jūsų informaciją taip pat galime tvarkyti kitais tikslais. Jūsų informaciją tvarkome tik tada, kai tam turime pagrįstą teisinę priežastį.

Kokiais atvejais ir su kokiomis šalimis dalijamės asmenine informacija? Galime dalytis informacija tam tikrais atvejais ir su tam tikromis trečiosiomis šalimis.

Kaip saugome jūsų informaciją? Jūsų asmeninei informacijai apsaugoti taikome organizacinius ir techninius procesus bei procedūras. Tačiau joks elektroninis perdavimas internetu ar informacijos saugojimo technologija negali būti 100 % saugi, todėl negalime pažadėti ar garantuoti, kad įsilaužėliai, kibernetiniai nusikaltėliai ar kitos neįgaliotos trečiosios šalys nesugebės įveikti mūsų saugumo ir netinkamai rinkti, pasiekti, pavogti ar pakeisti jūsų informacijos.

Kokios yra jūsų teisės? Priklausomai nuo to, kur geografiškai esate, pagal taikomus privatumo įstatymus galite turėti tam tikrų teisių, susijusių su jūsų asmenine informacija.

Kaip pasinaudoti savo teisėmis? Paprasčiausias būdas pasinaudoti savo teisėmis – pateikti duomenų subjekto prieigos prašymą arba susisiekti su mumis. Bet kokį prašymą apsvarstysime ir imsimės veiksmų pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

1. Kokią informaciją renkame?

Asmeninė informacija, kurią mums atskleidžiate.

Trumpai: renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate.

Mes renkame asmeninę informaciją, kurią savanoriškai mums pateikiate, kai išreiškiate susidomėjimą gauti informacijos apie mus arba mūsų paslaugas, arba kai su mumis susisiekiate.

Jūsų pateikta asmeninė informacija. Asmeninė informacija, kurią renkame, priklauso nuo jūsų sąveikos su mumis ir Paslaugomis konteksto, jūsų pasirinkimų ir produktų bei funkcijų, kuriomis naudojatės. Asmeninė informacija, kurią renkame, gali būti tokia:

  • telefono numeris
  • el. pašto adresas
  • vardas ir pavardė

Jautri informacija. Neskelbtinos informacijos netvarkome.

Visa asmeninė informacija, kurią mums pateikiate, turi būti teisinga, išsami ir tiksli, o apie bet kokius tokios asmeninės informacijos pakeitimus privalote mums pranešti.

Automatiškai renkama informacija

Trumpai: kai kuri informacija, pavyzdžiui, jūsų interneto protokolo (IP) adresas ir (arba) naršyklės ir įrenginio charakteristikos, renkama automatiškai, kai lankotės mūsų svetainėje.

Ši informacija neatskleidžia jūsų konkrečios tapatybės (pvz., jūsų vardo ar kontaktinės informacijos), tačiau gali apimti informaciją apie įrenginį ir naudojimą, pavyzdžiui, jūsų IP adresą, naršyklės ir įrenginio charakteristikas, operacinę sistemą, kalbos nuostatas, nukreipiančius URL, įrenginio pavadinimą, šalį, vietą, informaciją apie tai, kaip ir kada naudojatės mūsų Paslaugomis, ir kitą techninę informaciją. Ši informacija visų pirma reikalinga mūsų svetainės saugumui ir veikimui palaikyti, taip pat mūsų vidaus analizės ir ataskaitų teikimo tikslais.

Kaip ir daugelis įmonių, mes taip pat renkame informaciją naudodami slapukus ir panašias technologijas.

2. Kaip tvarkome jūsų informaciją?

Trumpai: jūsų informaciją tvarkome siekdami teikti, tobulinti ir administruoti savo paslaugas, bendrauti su jumis, užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui bei laikytis įstatymų. Jūsų sutikimu jūsų informaciją galime tvarkyti ir kitais tikslais.

Jūsų asmeninę informaciją tvarkome dėl įvairių priežasčių, priklausomai nuo to, kaip sąveikaujate su mūsų svetaine, pvz:

  • Norėdami atsakyti į naudotojų užklausas ir (arba) pasiūlyti naudotojams pagalbą. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausas, kurias galite pateikti.
  • Norėdami siųsti jums rinkodaros ir reklaminius pranešimus. Jūsų atsiųstą asmeninę informaciją galime tvarkyti rinkodaros tikslais, jei tai atitinka jūsų rinkodaros pageidavimus. Galite bet kada atsisakyti mūsų rinkodaros el. laiškų.
  • Siekiant pateikti jums tikslinę reklamą. Galime apdoroti jūsų informaciją, kad sukurtume ir rodytume personalizuotą turinį ir reklamą, pritaikytą jūsų interesams, vietovei ir kt.
  • Norėdami įvertinti ir tobulinti savo paslaugas, produktus, rinkodarą ir jūsų patirtį. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kai manome, kad tai būtina siekiant nustatyti naudojimo tendencijas, nustatyti mūsų reklaminių kampanijų veiksmingumą, įvertinti ir pagerinti mūsų paslaugas, rinkodarą ir jūsų patirtį.

3. Kada ir su kuo dalinamės jūsų asmenine informacija?

Trumpai: galime dalytis informacija konkrečiais šiame skyriuje aprašytais atvejais ir (arba) su toliau nurodytomis trečiosiomis šalimis.

  • Kai naudojame „Google Maps” platformos API. Jūsų informaciją galime bendrinti su tam tikromis „Google Maps Platform” API (pvz., „Google Maps API”, „Places API”).

4. Ar naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas?

Trumpai: Jūsų informacijai rinkti ir saugoti galime naudoti slapukus ir kitas sekimo technologijas.

Galime naudoti slapukus ir panašias sekimo technologijas (pvz., žiniatinklio švyturėlius ir pikselius), kad gautume ar saugotume informaciją.

5. Kiek laiko saugome jūsų informaciją?

Trumpai: Jūsų informaciją saugome tiek laiko, kiek reikia šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, nebent įstatymai reikalauja kitaip.

Kai nebeturėsime teisėto poreikio tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, tokią informaciją arba ištrinsime, arba anonimizuosime, arba, jei tai neįmanoma (pavyzdžiui, dėl to, kad jūsų asmeninė informacija buvo saugoma atsarginių kopijų archyvuose), saugiai saugosime jūsų asmeninę informaciją ir izoliuosime ją nuo bet kokio tolesnio tvarkymo, kol bus įmanoma ją ištrinti.

6. Kaip saugosime jūsų informaciją?

Trumpai: siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją naudodami organizacinių ir techninių saugumo priemonių sistemą.

Esame įdiegę tinkamas ir pagrįstas technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas apsaugoti bet kokios mūsų tvarkomos asmeninės informacijos saugumą. Tačiau, nepaisant mūsų apsaugos priemonių ir pastangų apsaugoti jūsų informaciją, joks elektroninis perdavimas internetu ar informacijos saugojimo technologija negali būti 100 % saugūs, todėl negalime pažadėti ar garantuoti, kad įsilaužėliai, kibernetiniai nusikaltėliai ar kitos neįgaliotos trečiosios šalys nesugebės įveikti mūsų saugumo ir netinkamai rinkti, pasiekti, pavogti ar pakeisti jūsų informacijos. Nors dėsime visas pastangas, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją, asmeninės informacijos perdavimas į mūsų Paslaugas ir iš jų yra jūsų pačių rizika. Paslaugomis turėtumėte naudotis tik saugioje aplinkoje.

7. Kokios yra jūsų teisės į privatumą?

Trumpai: bet kada galite peržiūrėti, pakeisti arba nutraukti savo paskyrą.

Sutikimo atšaukimas: Jei tvarkome jūsų asmeninę informaciją remdamiesi jūsų sutikimu, kuris gali būti aiškus ir (arba) numanomas sutikimas, priklausomai nuo taikomų teisės aktų, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti susisiekę su mumis.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai neturės įtakos duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, taip pat, kai tai leidžia taikytina teisė, tai neturės įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymui, atliekamam remiantis kitais teisėtais duomenų tvarkymo pagrindais nei sutikimas.

Rinkodaros ir reklaminių pranešimų atsisakymas: Galite bet kada atsisakyti mūsų rinkodaros ir reklaminių pranešimų paspaudę mūsų siunčiamuose el. laiškuose esančią atsisakymo nuorodą arba susisiekę su mumis. Tuomet būsite išbraukti iš rinkodaros sąrašų. Tačiau mes vis tiek galime su jumis bendrauti, pavyzdžiui, siųsti su paslaugomis susijusius pranešimus, kurie būtini atsakyti į paslaugų užklausas arba kitais ne rinkodaros tikslais.

Slapukai ir panašios technologijos: Dauguma interneto naršyklių pagal nutylėjimą yra nustatytos priimti slapukus. Jei pageidaujate, paprastai galite nustatyti naršyklę taip, kad ji pašalintų slapukus ir juos atmestų. Jei pasirinksite pašalinti slapukus arba atmesti slapukus, tai gali turėti įtakos tam tikroms mūsų Paslaugų funkcijoms ar paslaugoms.

Jei turite klausimų ar pastabų apie savo teises į privatumą, galite rašyti mums el. paštu info@eldoradobaras.lt.

8. Funkcijų "nesekti" (Do-Not-Track) valdikliai

Daugumoje interneto naršyklių ir kai kuriose mobiliosiose operacinėse sistemose bei mobiliosiose programėlėse yra funkcija arba nustatymas „Nesekti” („DNT”), kurį galite įjungti, kad praneštumėte apie savo privatumo pageidavimą, jog nebūtų stebimi ir renkami duomenys apie jūsų naršymo internete veiklą. Šiuo metu nėra parengtas vienodas DNT signalų atpažinimo ir įgyvendinimo technologinis standartas. Todėl šiuo metu nereaguojame į DNT naršyklės signalus ar bet kokį kitą mechanizmą, kuriuo automatiškai pranešama apie jūsų pasirinkimą nebūti stebimiems internete. Jei bus priimtas sekimo internete standartas, kurio privalėsime laikytis ateityje, informuosime jus apie tokią praktiką patikslintoje šio privatumo pranešimo versijoje.

9. Ar atnaujiname privatumo politiką?

Trumpai: Taip, prireikus atnaujinsime šią politiką, kad ji atitiktų atitinkamus įstatymus.

Retkarčiais galime atnaujinti šią privatumo politiką. Atnaujintoje versijoje bus nurodyta data, o atnaujinta versija įsigalios, kai tik bus prieinama. Jei atliksime esminių šio privatumo pranešimo pakeitimų, galime jums pranešti apie tai matomoje vietoje paskelbdami pranešimą apie tokius pakeitimus arba tiesiogiai išsiųsdami jums pranešimą. Raginame jus dažnai peržiūrėti šį privatumo pranešimą, kad žinotumėte, kaip saugome jūsų informaciją.

10. Kaip galite susisiekti su mumis dėl privatumo politikos?

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šio pranešimo, galite rašyti mums el. paštu info@eldoradobaras.lt, arba susisiekti su mumis adresu

Restobaras Eldorado
H. Manto g. 44 – 27
Klaipėda LT-92232
Lietuva

11. Kaip galite peržiūrėti, atnaujinti ar ištrinti savo duomenis?

Galite turėti teisę prašyti susipažinti su mūsų renkama jūsų asmenine informacija, pakeisti šią informaciją arba ją ištrinti. Norėdami paprašyti peržiūrėti, atnaujinti arba ištrinti savo asmeninę informaciją, atsiųskite mums el. laišką adresu info@eldoradobaras.lt.